aktivism

Rädda ett svenskt däggdjur på T

Gissa djuret: Jag finns bara i ett specifikt nordligt hav. Jag tycker om att simma nära kusten, att utforska hamnar och flodmynningar, men jag håller mig gärna borta från människor. Vanligtvis håller jag mig för mig själv, men när jag stöter på mina vänner använder jag ekolokalisering för att kommunicera, och för att hitta mat. Jag hoppar inte över vattenytan så ofta, men när jag går upp för att andas gör jag ett ljud som kan misstas för en fnysande gris. Kan du gissa vem jag är? En tumlare? Närmare bestämt en Östersjötumlaren? Helt rätt – bra jobbat. 

Om du aldrig hört talas om det här vattenlevande däggdjuret förut så är det inte så konstigt. Det är en art som gärna håller sig för sig själv och långt från människor. Tumlaren är också en av världens minsta valar och den enda valen i svenska vatten. Tyvärr finns det bara ett par hundra Östersjötumlare kvar i Östersjön, och inom en snar framtid kan de vara helt borta om inte en förändring sker. 

Tumlarens utmaningar

Simris huvudkontor och algfarm ligger inte långt från Hanöbukten, och Östersjön ligger oss varmt om hjärtat. Med ungefär 100 olika fiskarter, 30 typer av sjöfåglar och mer än 350 olika sorters alger är Östersjön hem till en stor biologisk mångfald. När det gäller däggdjur finns det däremot enbart fyra arter i Östersjön, och tumlaren är en av dem. I rollen som top-predator högst upp i den marina näringskedjan är mängden däggdjur en viktig indikator på hur ekosystemet mår. Dessvärre ser det inte så bra ut för Östersjötumlaren just nu. 

Den huvudsakliga orsaken till att Östersjötumlaren är akut hotad är att dessa minivalar oavsiktligt fastnar i fiskenät som egentligen är ute efter torsk, plattfisk eller annan fisk. Eftersom tumlare behöver komma upp till ytan för att andas drunknar dem när de fastnar i de stora näten. 

Även alla ljud orsakade av oss människor innebär stora problem för tumlarna. Ni minns att de använder ekolokalisering (en typ av klickljud) för att kommunicera och hitta byten? Tumlarens kommunikation blir inte lika effektiv när dess ljud konkurrerar med motorbåtar, byggen och vattenskotrar i en av de mest trafikerade sjöfartslederna i världen. I grunden når inte tumlarnas högfrekvensljud särskilt långt och ytan de når blir än mindre i konkurrens med allt buller, vilket resulterar i lägre chanser att hitta mat och en partner att para sig med. När tumlarna trots dessa utmaningar har förökat sig riskerar de störande ljuden att leda till att mamma och kalv tappar bort varandra. Situationen är minst sagt hemsk för vår lilla val.

Rädda den utrotningshotade tumlaren

Ja, vad kan vi göra för att rädda vår egen tumlare från utrotning? Det optimala vore att först drastiskt minska mängden nätfiske i de områden som tumlaren trivs i. I de fall där nätfiske förekommer är så kallade ”pingers” en enkel lösning. Det är en mojäng som skickar ut högfrekvensljud och som kan fästas på näten och ljudet skrämmer iväg tumlarna så att de inte fastnar och drunknar. 

Men vad gör vi åt undervattenskakafonin som stör? Begränsningar på frakttrafiken måste införas och fraktrutter justeras där det behövs. Ytterligare åtgärd som skulle ge effekt är hastighetsbegränsningar för fritidsbåtar. Utbildning och information är också en del av pusslet – desto fler som förstår hur utsatta tumlarna är, desto fler kommer också anpassa sig för att skydda dem. Det är just det här som är Sören Kjellkvists och Måns Kämpes mål, att sprida kunskap om en för Östersjön unik art och vilken roll vi kan ta för att rädda den. 

Roddbåt till sjöss
Roddbåt med Simris logga

Rodden som ska lyfta frågan

Just nu spenderar Simris grundare Fredrika Gullfot mycket tid på roddmaskinen i gymmet, med målet att hjälpa dessa valdjur (nej, hon ska inte simma med delfiner Swedish style). Nästa månad följer hon med Sören och Måns på en expedition för att lyfta frågan kring Östersjötumlarens situation. Tillsammans ska de ro Albedo, en 7 meter lång oceanroddbåt, från Nynäshamn till Visby, för att i samband med Almedalsveckan väcka uppmärksamhet kring frågan. 

Expeditionen beräknas ta 36 timmar och är en kortare generalrepetition inför Sören och Måns kommande rodd över atlanten (i samma roddbåt). Att korsa atlanten blir en roddtur på nätta 3 240 nautiska mil, motsvarande 3 miljoner roddtag, som tar över 3 månader. Deras drivkraft för sina äventyr är att lyfta hur viktiga våra hav är för oss alla, och hur klimatfrågan är ett problem att ta på allvar. Och de få Östersjötumlare som finns kvar är en del av det, och rodden till Almedalen ett sätt att sprida medvetenhet om hur vi kan rädda dem. 

Du behöver dock inte ro över atlanten för att engagera dig i Östersjötumlarens överlevnad. Skriv gärna på Sören Kjellkvists namninsamling om du vill hjälpa till i arbetet med att skydda våra tumlare och deras fortplantningsområden. Namninsamlingen kommer lämnas över till Sveriges miljöminister Per Bolund och målet är att inrätta ett skyddsområde där de kan leva ostört från fisket. Att lära sig mer om djuret och sprida information till andra kan också räcka långt. Visa gärna ditt stöd på Coalition Clean Baltics Facebook-sida genom att tagga dina havsbilder med #SaveTheBalticPorpoise. 

Om du råkar befinna dig ute till havs eller vid Östersjöns kust och ser en tumlare kan du rapportera det här. All kunskap kring var tumlaren finns behövs för att lista ut hur de lever och vad vi kan göra för att rädda dem. Osäker på om det är en tumlare? Vässa öronen och lyssna efter ljudet av en fnysande gris. 

Sören Kjellkvist ror roddbåten Albedo

Sören Kjellkvist och Måns Kämpe förbereder sig för sin rodd över Atlanten

Måns Kämpe på roddbåten Albedo

Simris är stolta över att sponsra Måns och Sörens rodd över Atlanten. Vi hoppas turen till Gotland, tillsammans med vår grundare Fredrika, får mycket uppmärksamhet som kommer Östersjötumlaren till gagn och leder till förbättring för vår egen lilla val.

Och vi önskar Kjellkvist och Kämpe all lycka till på sitt kommande äventyr på atlanten, och att de med styrka, uthållighet och mental kraft når målet i Karibiska ö-världen. Med dem som ledstjärnor och inspirationskälla och genom en ökad medvetenheten om Östersjötumlarens utsatthet kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi rädda våra unika små valar. 

Bild på tumlare: Solvin Zankl